Kunstzinnige therapie

Wat is kunstzinnige therapie en wat doet het met mijn kind?

De kindertherapeut doet met uw kind gerichte oefeningen, waardoor het leert zijn emoties beter uit te drukken. Uw kind leert aan zijn gevoelens kleur en vorm te geven. Hierdoor kan duidelijk worden waar het probleem ligt. Samen met de therapeut leert uw kind hoe het hier zelf mee om kan gaan.

De therapeut helpt uw kind met

– meer zelfvertrouwen krijgen

– zich beter kunnen concentreren

– negatieve of traumatische ervaringen een plek geven

– zijn emoties uit te drukken

– een verlies of scheiding te verwerken

Voor wie?

Kunstzinnige therapie is een individuele begeleiding voor kinderen tussen de 4 en 25 jaar.

Het biedt begeleiding aan kinderen die op de een of andere wijze zijn vastgelopen in hun ontwikkeling ofwel een hulpvraag hebben.

Kinderen en jongeren met angsten, (hoog)gevoeligheid, een verwerkings- of rouwvraag. Maar ook voor kinderen die gebaat zijn bij wat meer weerbaarheid of zelfvertrouwen.

Wat moet mijn kind doen tijdens deze therapie?

Allereerst: uw kind móet niets. Het uitgangspunt van de therapie is uw kind en zijn gevoelswereld. De therapeut gebruikt hiervoor middelen die het kind kent en aan het kind vertrouwd zijn. Door te laten tekenen, schilderen en boetseren kan het zijn eigen wereld laten zien en alles wat het daarin beleeft. Wanneer uw kind zich bijvoorbeeld op papier heel klein maakt, of zichzelf weg schildert of verstopt, dan kan het zijn dat het daarmee aangeeft dat het angst heeft of zich bedreigd voelt. Of wanneer het vertelt over de hond die niet eten wil, jankt en piept, dan kan dat betekenen dat het juist zelf verdriet heeft.

De kunstzinnig therapeut is er voor uw kind en het aanreiken van materiaal en beelden waarin het kind zich herkent. De therapeut helpt uw kind zich meer bewust te worden van zijn omgeving en wat hem of haar bezighoudt. Uw kind leert wat boosheid en verdriet is. Tijdens de therapie leert het gevoelens en ervaringen een plek te geven.

Kunstzinnige therapie binnen uw gezin.

Met de therapie slaat uw kind een nieuwe weg in. U als ouder moet bereid zijn deze weg te volgen en daarin mee te bewegen en te groeien; uw kind te helpen en te ondersteunen, ook thuis. De therapeut hecht dan ook veel waarde aan het onderhouden van contact met de familie tijdens de therapie en die te begeleiden.

Een therapietraject bestaat uit:

  • Een intakegesprek
  • Doorgaans 10 therapiesessies
  • Tussentijdse evaluatie na 4 therapie sessies
  • Een eindevaluatie
  • Tussentijds contact met de ouders

Kosten

Het therapietraject wordt op maat en in overleg aangeboden. Bij voorkeur wordt de praktijk één keer per week bezocht.

Bij trajecten met jonge kinderen is de duur van een sessie 45 minuten, de overige 15 minuten worden gebruikt om een goede overdracht naar de ouders te waarborgen.

Oriënterend gesprek
Gratis
(telefonisch) | 30 min
Intake gesprek
€ 80,-
60 min
Therapiesessie
€ 80,-
50 / 60 min
Tussenevaluatie
€ 80,-
60 min
Eindevaluatie
€ 80,-
60 min
Telefonisch consult
€ 40,-
30 min

Ook bied ik een ALL IN prijs aan.

Het ALL IN pakket kost € 950,-

 

Deze bedragen zijn inclusief materiaalkosten, verslaglegging en overleg richting ouders en/of verwijzers. De sessies zijn inclusief BTW.

Mocht de betaling een probleem zijn, dan ben ik bereid onderzoek te doen naar een passende oplossing.

Vergoeding verzekeraars:

Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag). Veel verzekeraars vergoeden kunstzinnige therapie via het aanvullend pakket. Je verzekeringspolis kan hier meer duidelijkheid over geven. Voor meer informatie kun je je polisvoorwaarden raadplegen, contact opnemen met je zorgverzekeraar of een kijkje nemen op de website www.kunstzinnigetherapie.nl

 

Geregistreerd lid van de N.V.K.T.o.a.g.

AGB code: 9007822

Erkend Coach bij St!r

Kv.K nr: 27347236

Annuleringsbeleid

Wanneer een afspraak niet wordt geannuleerd, maar ook niet wordt nagekomen, kan dit tijdstip niet voor een andere cliënt worden gebruikt en zul je voor de gemiste sessie moeten betalen.

 

De sessie wordt volledig in rekening gebracht, wanneer een afspraak is gemist of wanneer de annulering plaatsvindt binnen een tijdsbestek korter dan 2 werkdagen = 48 uur.

 

Noodgevallen en ziektes vallen daarbuiten. De rekening voor de sessie moet nog steeds worden betaald, wanneer een cliënt niet komt opdagen of een afspraak annuleert.

Waar?

De kunstzinnige therapie wordt gegeven in mijn tuinatelier.

Adres: Lammenschansweg 35

2313 DJ  Leiden

Maak een afspraak voor een intakegesprek